HOGYAN KELL CSELEKEDNI GÁZSZIVÁRGÁS ESETÉN?

AMENNYIBEN SZIVÁRGÁST ÉSZLEL AZONNAL FORDULJON SZAKEMBERHEZ!

A földgázhoz adott szagosító anyag révén még gyenge szaglással is könnyen észlelhető, ha gázszag van. Alábbi cikkünkben bemutatjuk, milyen módszere van még annak, hogy a gázszivárgást felismerjük, illetve hogy mit kell tenni abban az esetben, ha gázszagot érzünk.

Ha gázszagot érez vagy szivárgást sejt, azon­nal oltsa el a cigarettáját és minden más nyílt lángot, így az őrlángot vagy a gyertyát is. A szobában kapcsoljon ki minden elektromos készüléket (például porszívót); ne kapcsoljon ki vagy be villanykapcsolót, és akadályozza meg, hogy a kapucsengőt bárki megnyomhas­sa (ragassza le a nyomógombot). Bármilyen elektromos kapcsoló működéséből származó szikra berobbanthatja a gázt. Nyisson ki min­den ajtót és ablakot, és hagyja is nyitva, hogy a gázszag kiszellőzzön a helyiségből.

Ha semmilyen gázkészülék nem maradt bekapcsolva, és továbbra is gázszagot érez, akkor elképzelhető valamilyen rejtett szivár­gás. Zárja el azonnal a gázcsapot a mérőórá­nál, és hagyja el a házat. Azonnal hívja a Fővárosi Gázművek éjjel-nappal működő hi­babejelentőjét (tel.: 334-4040), vagy a vidéki kirendeltségek hasonló szolgáltatását. Tájé­koztassa a szomszédokat is a történtekről. Maradjon mindvégig a házon kívül, amíg a szivárgást fel nem derítették és a hibát el nem hárították, valamint a gázszag meg nem szűnt. Miután a gázszerelők távoztak, győ­ződjön meg arról, hogy nem hagyták-e nyitva valamelyik gázcsapot, és csak ezután gyújt­sa meg az őrlángot.

Semmi esetre se próbálja meg saját maga megjavítani a gázkészülékeket vagy -csöveket. A törvény értelmében az ilyen típusú ja­vításokat csak szakirányú végzettséggel ren­delkező szakember végezheti el. Új vagy használt készülék beszerelését is mindenkor szakemberre bízza, és a készülékeket rend­szeresen szervízeltesse.

GÁZSZIVÁRGÁS OKAI

A gázszivárgást kiváltó ok elsősorban a tömítés alkalmazásában rejlik. Ha a tömítés nem nyújt maximális biztonságot, és a legkisebb mértékben is szivárgás jön létre, máris megvan a baj. Érdemes ezért gázkészülékeinkre a legnagyobb gondot fordítani, és az azokhoz illetve a gázvezetékekkel kapcsolatos teendőket szakember kezeire bízni.

Gázszivárgás leginkább a régi építésű házaknál is létrejöhet, ahol a gázvezetékek már többnyire elhasználódtak, elöregedtek. Ezzel a legnagyobb probléma az, hogy mivel a vezeték a falban található, nem kerülhetünk közvetlenül szembe a problémával.

Azonban a gázszivárgás egyértelmű jele, a gáz szagának áramlása a lakásban. Ilyen esetekben azonnal szakember segítségét kell kérni, hogy a probléma minél előbb, lehetőleg a testi épség megóvásával és anyagi kár nélkül rendeződjön.

Teljes körű, mindenre kiterjedő felülvizsgálatok alkalmával fel lehet mérni a gázvezetékek és egyéb gázkészülékek állapotát. Képzett és több éves tapasztalattal rendelkező kollégáink a segítségére sietnek, ha problémát észlel otthonában.A gázszivárgás okait lehetőség szerint időben szüntessük meg, pontosabban előzzük meg! Ha régebbi házban lakunk, mindenképpen ellenőriztessük a gázvezetékeket. Gázszivárgás esetén mindenképpen hívjunk szakembert és értesítsük a gázműveket! Semmiképpen se használjunk nyílt lángot, a lakást szellőztessük ki a lehető legjobban és ne nyúljunk semmilyen elektromos készülékhez!

Amennyiben szivárgást észlel azonnal forduljon szakemberhez!

CIRKÓ SZERELÉS
CIRKÓ SZERELÉS